Deze website ( waaronder logo, huisstijl en vormgeving) en de informatie daarop is eigendom van Accanthus Accountants & Belastingadviseurs. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen specifiek advies aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Voor adviezen en of diensten op uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met een adviseur van Accanthus Accountants & Belastingadviseurs, op onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke u kunt raadplegen op onze website.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking website

Accanthus Accountants & Belastingadviseurs kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert, ook bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid Wij kunnen derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden als u daardoor schade lijdt, ook als de site tijdelijk niet bereikbaar is.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het gebruik van de informatie op onze website.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht met de eventueel meegezonden bijlagen is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens de wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht van iedere computer of opslagmedium te verwijderen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht noch voor eventuele vertraging in de ontvangst van dit e-mailbericht. Wij doen er alles aan om onze e-mail berichten inclusief eventuele bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar kunnen er echter niet voor instaan dat deze geheel vrij zijn hiervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw apparatuur of programmatuur als gevolg hiervan, ondanks alle door ons genomen maatregelen om dit te voorkomen. Wij bedanken u voor uw medewerking.