Inkomstenbelasting

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017 een woning voor een te lage prijs aan de zoon van de dga. De woning was sinds 2008 verhuurd aan de zoon voor een huur van € 1.200 per maand. De woning is in 2008

Door |donderdag 20 juni 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is bijgeschreven op de hoofdsom en daardoor rentedragend is geworden, komt in beginsel voor aftrek in aanmerking. De eigenwoningschuld is het totaal van schulden die een

Door |donderdag 13 juni 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in een Nederlandse bv verkregen. In 2003 remigreerde de erflater naar Nederland. Op dat moment waren de aandelen € 611.640 waard. De inspecteur heeft de

Door |donderdag 13 juni 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som geld. De verzekeringnemer is van mening dat het een onbelaste schadevergoeding betreft. Het kapitaal uit de beleggingspolis moet worden besteed aan de aankoop van een

Door |donderdag 6 juni 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet). Deze wet is ingevoerd na het geruchtmakende Kerstarrest van de Hoge Raad. In dat arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het

Door |donderdag 6 juni 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag over de inkomensgrens voor de ouderenkorting. Volgens het hof mag bij het bepalen van het inkomen voor de toepassing van de ouderenkorting geen rekening

Door |donderdag 30 mei 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een flink lager bedrag aan de ex-echtgenote van de dga. De inspecteur stelt dat de verkoop aan de bv voor een te hoge prijs is gedaan en legt een navorderingsaanslag op. Naar de

Door |donderdag 30 mei 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft ingediend, heeft de staatssecretaris de forfaitaire rendementspercentages in box 3 voor banktegoeden en schulden vastgesteld. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot en

Door |donderdag 2 mei 2024|Inkomstenbelasting|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023
Ga naar de bovenkant