Sociale verzekeringen

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen ter consultatie gepubliceerd. Verplichte verzekering is mogelijk via publieke verzekering of via een private verzekering. Een private verzekering

Door |donderdag 20 juni 2024|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt. Een werknemer heeft geen recht op WW als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds met wederzijds

Door |donderdag 16 mei 2024|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli 2024 verworpen. De reguliere halfjaarlijkse indexering van het minimumloon gaat wel door. Per 1 juli stijgt het minimumuurloon met 3,09% tot € 13,68 bruto voor

Door |donderdag 25 april 2024|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eerste mededeling gepubliceerd met per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving. Een tweede verzamelmededeling is aangekondigd en volgt binnenkort. Niet alle bedragen kunnen door

Door |donderdag 14 december 2023|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en bedraagt € 71.628 voor

Door |donderdag 30 november 2023|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld op welke wijze zij voornemens is deze afschaffing vorm te

Door |donderdag 30 november 2023|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029 vastgesteld. De AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd zijn vanaf 2026 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Deze

Door |donderdag 23 november 2023|Sociale verzekeringen|Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029
Ga naar de bovenkant